Privaatsuspoliitika

Teie andmete ja privaatsuse kaitse on meile oluline. Järgnevalt selgitame isikuandmete kogumist ja kasutamist meie veebisaidi kasutamisel:

1. isikuandmed

Isikuandmed on teave, mida saab seostada teie isikuga. See hõlmab näiteks selliseid andmeid nagu nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

2. vastutab teie isikuandmete eest

Teie isikuandmete eest vastutab acredo GmbH, Reutlinger Str. 8, 75179 Pforzheim, Saksamaa, info@acredo.de.

3. andmete säilitamine

Andmeid, mida me sinult kogume, hoitakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kuid neid võidakse edastada ja töödelda ka väljaspool EMPd asuvasse riiki. Teie isikuandmete edastamine toimub kooskõlas kehtivate seadustega.

4. andmete kogumine

Me teavitame teid igast andmekogumisest, kui sellega kaasnevad isikuandmed.

Teie isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse teie tellimuse kontrollimiseks ja töötlemiseks ning teie poolt tellitud teenuste osutamiseks, samuti meile pandud juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks kaheaastase seadusliku garantiikohustuse või DSG-VO artikli 6 lõike 1 punktide b ja c alusel meile pandud raamatupidamiskohustuse täitmiseks.
Sel eesmärgil edastatakse teie isikuandmed Saksamaal asuvale tellimuse andmetöötlejale, kes haldab ja säilitab teie isikuandmeid meie jaoks.

Lisaks edastatakse andmeid kolmandatele isikutele ainult eespool nimetatud teenuste osutamiseks, st näiteks tarnijatele saadetise töötlemiseks või krediidiinfopankadele või inkassoteenuste pakkujatele krediidivõimelisuse ja identiteedi kontrollimiseks või võlgade sissenõudmiseks.

Teie andmeid ei edastata ilma teid sellest teavitamata.

Me tagame vastavuse föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG), andmekaitse põhimääruse (DSGVO) ja telemediaseaduse (TMG) sätetele. Piirame teie andmete edastamise miinimumini.

Kõik isikuandmed edastatakse alati krüpteeritud kujul, et vältida andmete väärkasutamist kolmandate isikute poolt.

5. teie õigused

Teie õigused teabele, parandamisele, kustutamisele, kasutamise piiramisele, tühistamisele, kaebusele ja vastuväitele
Teil on õigus saada teavet, nõuda meilt kinnitust selle kohta, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse; kui see on nii, siis on teil õigus saada teavet nende isikuandmete kohta ja teavet töötlemise eesmärgi, töötlemise kestuse, teie isikuandmete kategooriate kohta, mida me töötleme, teiega seotud isikuandmete parandamise või kustutamise õiguse või töötlemise piiramise õiguse või õiguse esitada vastuväiteid sellise töötlemise kohta ning õiguse esitada kaebus järelevalveasutusele.

Teil on ka õigus töödeldud isikuandmeid parandada.

Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime teid puudutavad isikuandmed viivitamata. Me oleme kohustatud isikuandmed viivitamata kustutama, kui andmete töötlemine ei ole enam vajalik eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi, või kui te võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine algselt põhines, ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, või kui te olete töötlemise vastu ja me ei saa tõendada töötlemise õiguspärasust, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, võite igal ajal esitada vastuväite teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil.

Teil on ka õigus nõuda, et me kustutaksime teid puudutavad isikuandmed põhjendamatu viivituseta, ning me oleme kohustatud isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutama, kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või kui isikuandmete kustutamine on vajalik liidu või liikmesriigi õigusest tuleneva õigusliku kohustuse täitmiseks, mida me peame täitma.

Teil on ka õigus nõuda, et me kustutaksime teid puudutavad isikuandmed põhjendamatu viivituseta, ning me oleme samuti kohustatud isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutama, kui isikuandmed on kogutud seoses artikli 8 lõike 1 kohaselt pakutavate infoühiskonna teenustega, st vähemalt 17-aastase alaealise isiku nõusoleku alusel või nooremate isikute puhul vanema nõusoleku alusel.

See kehtib ainult juhul, kui töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjusi või seadusi.

Teil on õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis.

Kui annate meile selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Teie nõusoleku tühistamine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust, mis toimub nõusoleku alusel kuni selle tühistamiseni.

Teil on õigus esitada kaebus Baden-Württembergi andmekaitseinspektorile (järelevalveasutus) andmekaitseseaduse rikkumise kohta.

Teilt tellimise käigus kogutud isikuandmete esitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks.

Pange tähele, et kui te ei esita tellimisprotsessi käigus nõutud isikuandmeid, ei ole meil võimalik teie soovitud tellimust täita.

6. kontaktvormid

Kui kasutate meie kontaktvormi, kogume isikuandmeid ainult teie poolt esitatud ulatuses. Me kasutame teie e-posti aadressi ainult teie taotluse töötlemiseks. Seejärel kustutatakse teie andmed, kui te ei ole andnud nõusolekut edasiseks töötlemiseks ja kasutamiseks.

7. lingid

Meie veebisait võib sisaldada linke teiste teenusepakkujate veebisaitidele, millele käesolev andmekaitse deklaratsioon ei laiene.

8. isikuandmete salvestamine meie veebisaidi külastamisel

Kui külastate meie veebisaiti, saadab teie lõppseadmes kasutatav veebilehitseja automaatselt teavet meie veebisaidi hostinguteenuse pakkuja serveritele. Meie veebisaidi hostinguteenuseid pakub CANCOM Pironet AG & Co. von-der-Wettern-Straße 27, 51149 Köln, Saksamaa ja Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA, 98109, Ameerika Ühendriigid.

Kui külastate meie veebisaiti, luuakse teie külastuse ajaks otsene ühendus meie veebihosteri serveritega. Teave teie külastuse kohta veebilehel salvestatakse ajutiselt nn logifaili. Järgmisi andmeid kogutakse ja säilitatakse kuni automatiseeritud kustutamiseni:

 • Taotluse esitanud arvuti IP-aadress,
 • Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg,
 • Kasutatud faili nimi ja URL,
 • Veebisait, millelt juurdepääs tehti (referrer URL),
 • kasutatav veebilehitseja ja vajaduse korral teie arvuti operatsioonisüsteem ning juurdepääsuteenuse pakkuja nimi.

Eespool nimetatud andmeid töötleme järgmistel eesmärkidel:

 • Veebisaidi sujuva ühenduse loomise tagamine,
 • Meie veebisaidi mugava kasutamise tagamine,
 • Süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamine ning
 • muudel halduslikel eesmärkidel.

Andmete töötlemise õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt f. Meie õigustatud huvi tuleneb eespool loetletud andmete kogumise eesmärkidest. Mitte mingil juhul ei kasuta me kogutud andmeid selleks, et teha järeldusi teie isiku kohta.

9. küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse ja mis võetakse sealt hilisemate külastuste ajal välja. Me kasutame küpsiseid, et muuta teie külastust kasutajasõbralikumaks. Me ei kasuta küpsiseid isikuandmete salvestamiseks ega nende jagamiseks kolmandate isikutega.
Küpsiseid on kahte tüüpi: alalised ja ajutised (seansiküpsised). Püsiküpsised salvestatakse failina teie arvutisse või mobiilseadmesse kuni kaheteistkümneks kuuks. Seansiküpsised salvestatakse ajutiselt ja kustutatakse, kui sulgete oma brauseri seansi. Kasutame püsiküpsiseid, et salvestada teie kodulehe valik ja andmed, kui te loote kliendikonto. Kasutame seansiküpsiseid, et kontrollida, kas olete sisse logitud või kas olete tootefiltri kasutamisel lisanud toote ostukorvi.

Me kasutame küpsiseid, sest need võimaldavad meil muuta meie pakkumise kasutamise teie jaoks meeldivamaks. Näiteks aitavad need meil tuvastada, et olete juba külastanud meie veebisaidi üksikuid lehekülgi. Küpsiste abil töödeldud andmed on vajalikud eespool nimetatud eesmärkidel meie ja kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunktile f.

Küpsised saate hõlpsasti eemaldada oma arvutist või mobiilseadmest, kasutades oma brauseri seadeid. Brauseri menüüst "Abi" saate teada, kuidas küpsistega ümber käia ja kuidas neid kustutada. Saate küpsised keelata või saada teate, kui teie arvutisse või mobiilseadmesse saadetakse uus küpsis. Soovime siiski juhtida tähelepanu sellele, et kui te keeldute küpsiste kasutamisest, ei pruugi te kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.

10 Kolmanda osapoole küpsised

Kasutame kolmanda osapoole küpsiseid, et koguda andmeid koondatud kujul selliste analüüsitööriistadega nagu Google Analytics ja Optimizely. Need on nii püsivad kui ka ajutised küpsised (seansiküpsised). Need küpsised võimaldavad meil tuvastada, et olete meie veebilehele tagasi pöördudes juba varem meie juures käinud. Küpsiste abil töödeldavad andmed on vajalikud eespool nimetatud eesmärkidel meie ja kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile f. Püsiküpsised salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse maksimaalselt 24 kuuks.

10.1 Google Analytics

Google Analytics on teenus, mida pakub Google Inc, 1600 Amphitheatre Park-way, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsisega kogutud teave meie veebisaidi kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Soovime juhtida tähelepanu sellele, et meie veebilehtedel on Google Analytics-i laiendatud koodiga "gat._anonymizeIp();", et tagada IP-aadresside anonüümne kogumine (nn IP-masking). Seetõttu salvestab Google meie algatusel teie IP-aadressi ainult lühendatud kujul, mis tagab anonüümsuse ja ei võimalda teha mingeid järeldusi teie identiteedi kohta. Kui meie veebisaitidel on aktiveeritud IP-aadressi anonümiseerimine, lühendab Google teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata meie veebisaidi kasutamist, koostada veebisaidi tegevuse kohta aruandeid veebisaidi operaatoritele ja pakkuda muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega. Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Google edastab neid andmeid kolmandatele osapooltele ainult õigusnormide alusel või tellitud andmetöötluse raames. Google ei ühenda mingil juhul teie andmeid teiste Google'i poolt kogutud andmetega. Seda veebisaiti kasutades nõustute, et Google töötleb teid puudutavaid andmeid ning et neid andmeid töödeldakse eespool kirjeldatud viisil ja eespool nimetatud eesmärkidel. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestage palun, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada meie veebisaidi kõiki funktsioone. Lisaks saate takistada küpsise poolt genereeritud ja nende veebilehtede kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist Google'i poolt ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval järgmisel lingil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Lisateavet Google Analyticsi ja andmekaitse kohta leiate aadressil

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

10.2 Google Ads Remarketing

Veebisaitide statistiliseks hindamiseks kasutame ka etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Saksamaa (www.etracker.com) tehnoloogiaid. Etracker'i teenuste abil kogume statistilisi andmeid meie veebisaidi kasutamise kohta. Neid andmeid kasutatakse meie pakkumiste pidevaks täiustamiseks ja optimeerimiseks, et muuta need teie jaoks huvitavamaks. Küpsiseid kasutatakse selleks, et võimaldada selle veebilehe külastajate poolt kasutatava sisu või reklaami statistilist analüüsi ja kasutamisega seotud sisu või reklaami kuvamist. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida internetibrauser salvestab kasutaja lõppseadmesse. etracker'i küpsised ei sisalda mingit teavet, mis võimaldaks kasutajat tuvastada.

Etracker töötleb ja salvestab etracker selle veebisaidi pakkuja nimel andmeid ainult Saksamaal ning seetõttu kohaldatakse nende suhtes rangeid Saksa ja Euroopa andmekaitse seadusi ja standardeid. etracker on selles osas sõltumatult auditeeritud, sertifitseeritud ja saanud ePrivacyseal andmekaitse pitseri.

Andmete töötlemine toimub ELi andmekaitsemääruse (EL-DSGVO) artikli 6 lõike 1 punkti f (õigustatud huvi) õiguslikul alusel. Meie õigustatud huvi on meie veebipakkumise ja veebipresentatsiooni optimeerimine. Kuna meie külastajate privaatsus on meile eriti oluline, siis anonümiseerib etracker IP-aadressi võimalikult varajases etapis ning sisselogimise või seadme identifikaatorid teisendatakse etrackeris unikaalseks võtmeks, mida ei määrata isikule. Etracker ei kasuta andmeid muul viisil, ei kombineeri neid teiste andmetega ega anna neid edasi kolmandatele isikutele.

Te võite igal ajal esitada vastuväiteid eespool nimetatud andmete töötlemisele, kui see on isiklik. Teie vastuseisul ei ole teie jaoks mingeid negatiivseid tagajärgi.

Lisateavet etracker'i andmekaitse kohta leiate siit.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid andmete kogumise ja säilitamise kohta etracker'i poolt, mis jõustuvad tulevikus. Selleks kutsuge üles järgmine link https://support.google.com/ads/answer/7395996. Te võite ka keelata küpsiste kasutamise kolmandate osapoolte poolt, külastades võrgu reklaamialgatuse keelamise lehekülge või hallates seadme seadme seadete seadete seadete kaudu. Google'i privaatsuspoliitikat ja lisateavet Google'i reklaamide remarketingi kohta saab lugeda aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=de

10.3 Doubleclick by Google

DoubleClick by Google on teenus, mida pakub Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google kasutab küpsiseid, et esitada teile asjakohaseid reklaame. Selle käigus määratakse teie brauserile pseudonüümne identifitseerimisnumber (ID), et kontrollida, milliseid reklaame teie brauseris kuvatakse ja milliseid reklaame kutsutakse üles. Küpsised ei sisalda isikuandmeid. Doubleclicki küpsiste kasutamine võimaldab Google'il ja tema partnerveebisaitidel edastada reklaame, mis põhinevad meie veebisaidi või teiste veebisaitide varasematel külastustel. Google edastab küpsiste poolt genereeritud teabe hindamiseks USAs asuvasse serverisse ja säilitab seda seal. Google edastab andmeid kolmandatele osapooltele ainult õigusnormide alusel või tellitud andmetöötluse raames. Google ei kombineeri teie andmeid mingil juhul teiste Google'i kogutud andmetega. Kasutades meie veebisaiti, annate nõusoleku, et Google töötleb teie kohta käivaid andmeid ning nende töötlemise viisi ja eesmärke, mis on sätestatud eespool. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestage palun, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada meie veebisaidi kõiki funktsioone. Lisaks saate takistada küpsiste poolt genereeritud ja teie veebisaitide kasutamisega seotud andmete kogumist Google'ile ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseriplugina, mis on saadaval järgmisel lingil https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TChtUT7eAdC639QpiVip_9gqyfwexzQTkWdvRxWY57jwvvTDL0n4BmGv2-8Uvx98zRmg4kpnOnvydmx-klekXsUB9RMZ2jb8gncztXwUpPzleZdnHcs&hl=en-GB punktis Doubleclick deaktiveerimise laiendus. Alternatiivina saate Doubleclicki küpsised deaktiveerida Digital Advertising Alliance'i veebisaidil järgmisel lingil http://www.aboutads.info/choices/.

10.4 Facebooki kohandatud sihtrühm

Kohandatud sihtrühmade kasutustingimused
Facebook Custom Audience on teenus, mida pakub Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. See teenus võimaldab meil rühmitada meie veebisaidi külastajaid erinevatesse sihtrühmadesse vastavalt nende käitumisele meie veebisaidil. Selleks, et külastajaid mõõta ja neid Facebookis ära tunda, luuakse kõigepealt Facebooki kohandatud sihtrühma piksel, mis lisatakse meie veebisaidile. See piksel märgistab lehe kasutajad ja tagab seega, et Facebook saab inimesed oma võrgustikus ära tunda. See toimib seadmest sõltumatu Facebooki kasutajatunnuse kaudu.

Facebook töötleb andmeid vastavalt Facebooki andmekasutuse poliitikale.
Facebooki privaatsuspoliitika

10.5 Facebook Connect

Kui olete Facebookis registreeritud ja sisse logitud, luuakse meie veebilehe ja Facebooki vahel ühendus Facebook Connect teenuse kaudu, kui külastate meie veebilehte. Ühendus luuakse ainult mõõtmise eesmärgil seoses "10.4 Facebooki kohandatud sihtrühmaga". Pange tähele, et teie Facebooki konto suhtes kehtivad Facebooki (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) privaatsuspoliitika ja kasutustingimused.
Facebooki privaatsuspoliitika

10.6. eKomi

Kui olete nõus, edastame teie e-posti aadressi ja nime e-Komi, eKomi, Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Saksamaa ekomi kogub, säilitab ja kasutab teie isikuandmeid vastavalt andmekaitseseadustele ja muudele kehtivatele seadustele.
EKomi serverite logifaili andmed kogutakse automaatselt ja salvestatakse sisemisse logifaili, mis edastatakse eKomile teie brauseri kaudu

 • Kasutatava brauseri tüüp ja versioon,
 • Kasutatava operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon,
 • Selle lehekülje URL, millelt te meile jõudsite,
 • Otsingusõnad, mida kasutasite meie saidi leidmiseks,
 • Kuupäev ja kellaaeg, mil te meie veebisaidile sisenesite,
 • Kutsutud alamlehtede nimed,
 • Edastatud andmete hulk

Neid andmeid kogub ja töötleb eKomi anonüümselt, st neid ei saa seostada konkreetse isikuga. Andmete kogumise ja töötlemise eesmärk on hindamine süsteemisiseste ja statistiliste eesmärkide saavutamiseks.
Isiklikke andmeid ja andmeid ning kontoandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Neid kasutatakse ainult sisemistel eesmärkidel.
eKomi kasutab teie e-posti aadressi selleks, et lõpetada registreerimisprotsess meie lehekülgedel kinnitusmeili kaudu ja saata teile kinnitavaid e-kirju teie tehtud tellimuste kohta.
Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete kasutamisele kasutaja profiili loomiseks ja tühistada eKomie'le antud nõusolek. Sellisel juhul hoidume teie andmete töötlemisest nendel eesmärkidel. Vastuväite või tühistamise võite saata eKomile mitteametlikult posti, telefoni, faksi või e-posti teel ilma põhjendusi esitamata.

posti teel:
eKomi Ltd.
Markgrafenstraße 11
10969 Berliin
Saksamaa

+49 30 2000 444 999
dataprotection@ekomi.de

10.7. Hotjar

Kasutame Hotjari, et paremini mõista meie kasutajate vajadusi ning optimeerida selle veebisaidi teenust ja kasutuskogemust. Kasutades Hotjari tehnoloogiat, saame parema ülevaate meie kasutajate kogemustest (nt kui palju aega kasutajad millistel lehekülgedel veedavad, millistele linkidele nad klõpsavad, mis neile meeldib ja mis mitte jne) ja see aitab meil kohandada oma pakkumist vastavalt kasutajate tagasisidele. Hotjar kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et koguda andmeid meie kasutajate ja nende seadmete käitumise kohta, eelkõige seadme IP-aadressi (mida kogutakse ja säilitatakse anonüümselt ainult veebisaidi kasutamise ajal), ekraani suuruse, seadme tüübi (unikaalsed seadmetunnused), teavet kasutatud brauseri kohta, asukoha (ainult riik), meie veebisaidi vaatamise eelistatud keele kohta. Hotjar salvestab selle teabe meie nimel pseudonüümsesse kasutaja profiili. Hotjaril on lepinguliselt keelatud meie nimel kogutud andmeid müüa.

Lisateavet leiate Hotjari abilehe jaotisest "Hotjari kohta".
https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

11. Sotsiaalsed pistikprogrammid

Meie veebisait kasutab erinevate suhtlusvõrgustike sotsiaalseid pistikprogramme ("pistikprogrammid"). Nende lisandmoodulite abil saate näiteks sisu jagada või tooteid soovitada. Plug-inid on vaikimisi aktiivsed. Kui need pistikprogrammid on aktiveeritud, loob teie veebilehitseja otsese ühenduse vastava suhtlusvõrgustiku serveritega kohe, kui külastate meie veebisaidi veebilehte. Pikendusprogrammi sisu edastatakse otse sotsiaalvõrgustikust teie brauserisse, mis seejärel integreerib selle veebisaidile. Plug-inide integreerimisega saab sotsiaalvõrgustik teavet selle kohta, et olete külastanud meie veebisaidi vastavat lehekülge. Kui olete sotsiaalvõrgustikku sisse logitud, saab see külastus määrata teie kontole. Kui te suhtlete pistikprogrammidega, näiteks vajutades Facebooki "Like" nupule või postitades kommentaari, edastatakse vastav teave teie brauserist otse sotsiaalvõrgustikku ja salvestatakse seal. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta sotsiaalvõrgustike poolt, samuti teie õiguste kohta sellega seoses ja teie privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta vaadake palun vastavate võrgustike või veebisaitide andmekaitset käsitlevatest teatistest. Lingid neile leiate allpool. Isegi kui te ei ole sotsiaalvõrgustikesse sisse logitud, võivad aktiivsete sotsiaalvõrgustike pistikprogrammidega veebisaidid saata andmeid võrkudesse. Aktiivne pistikprogramm seab iga kord, kui veebisaidile sisenetakse, identifikaatoriga küpsise. Kuna teie veebilehitseja saadab selle küpsise iga võrgu serveriga ühenduse loomisel, ilma et seda küsitaks, võib võrk põhimõtteliselt kasutada seda, et luua profiili selle kohta, milliseid veebisaite on identifikaatorisse kuuluv kasutaja külastanud. Ja siis oleks ka täiesti võimalik seda identifikaatorit hiljem uuesti isikule määrata - näiteks hiljem sotsiaalvõrgustikku sisselogimisel. Kasutame oma veebisaitidel järgmisi pistikprogramme: Facebook, Twitter ja Pinterest Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgustikud koguksid teie kohta andmeid aktiivsete pistikprogrammide kaudu, saate kas lihtsalt meie veebisaitidel klõpsuga sotsiaalvõrgustike pistikprogrammid välja lülitada või valida oma brauseri seadetes funktsiooni "Blokeeri kolmanda osapoole küpsised". Siis ei saada veebilehitseja serverile küpsiseid teiste teenusepakkujate sisseehitatud sisu jaoks. Selle seadistuse puhul ei pruugi aga lisaks pistikprogrammidele enam töötada ka muud leheküljeülesed funktsioonid.

11.1. FACEBOOK

Me kasutame sotsiaalvõrgustiku facebook.com pistikprogramme, mida haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebooki privaatsuspoliitika linki leiate siit

Facebooki privaatsuspoliitika

11.2. TWITTER

Me kasutame sotsiaalvõrgustiku Twitter pistikprogramme, mida haldab Twitter Inc, 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Twitteri privaatsuspoliitika lingi leiad siit:

Twitteri privaatsuspoliitika

11.3. PINTEREST

Me kasutame sotsiaalse võrgustiku Pinterest, mida haldab Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, USA ("Pinterest"), pistikprogramme. Pinteresti privaatsuspoliitikale leiate lingi siit:

Pinteresti privaatsuspoliitika

11.4. SOTSIAALNE SISSELOGIMINE

Pakume teile võimalust registreeruda otse meie juures, kasutades oma olemasolevat Facebooki profiili. Kui soovite seda funktsiooni kasutada, suunatakse teid esmalt Facebooki. Seal palutakse teil sisse logida oma kasutajanime ja parooliga. Loomulikult ei võta me teie sisselogimisandmeid arvesse. Kui olete juba Facebookis registreeritud, jääb see samm vahele. Facebook ütleb teile siis, millised andmed meile edastatakse (avalik profiil, sõprade nimekiri, e-posti aadress ja praegune elukoht). Seda kinnitate nupuga "OK". Me kasutame edastatud andmeid teie kliendikonto loomiseks, kusjuures teie sõprade nimekirja me loomulikult ei salvesta. Teie kliendikonto ja Facebooki konto vahel ei ole püsivat seost. Andmete kogumise eesmärk ja ulatus ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine Facebooki poolt, samuti teie õigused sellega seoses ja teie privaatsuse kaitsmise võimalused leiate aadressilt

Facebooki privaatsuspoliitika